Klub

Klub železničních modelářů Roztoky (dále již jen KŽMR) byl založen na sklonku roku 2003 skupinou nadšenců a obdivovatelů malé i velké železnice jako samostatné občanské sdružení.

Jako hlavní cíl činnosti klubu byla stanovena stavba klubového kolejiště. Dále se jeho členové věnují stavbě modelů železničních vozidel a budov, okrajově též železniční historii a fotografování.

Kromě výše uvedeného se klub okrajově též zabývá muzejní činností, t.j. záchranou a případnou rekonstrukcí či pouze konzervováním zařízení a původního funkčního vybavení železniční dopravy, zejména různých lamp, návěstí, dopravních pomůcek, apod. Tyto předměty pak tvoří nedílnou část klubové dekorace a prostor klubu včetně jejich využití k názorné demonstraci a seznámení příznivců
s původním vzhledem a funkčním využitím dnes již nepoužívaných prvků.

Total Page Visits: 2980 - Today Page Visits: 1