Kolejiště

Hlavním motivem a inspirací klubového kolejiště se stala železniční stanice Praha-Vysočany. Důvodů k výběru jsme měli mnoho, jmenujme alespoň několik z nich. Jedná se o jediné pražské nádraží s ostrovně umístěnou budovou; s využitím dnes již neexistující trati na Těšnov zaústění tratí do pěti směrů (a z toho vyplývající bohaté provozní možnosti); relativně krátké dopravní

koleje a určitá atypičnost kolejového uspořádání, a také množství vleček napojených do stanice. Kromě vysočanského nádraží se tedy dále na kolejišti nacházejí: koncová stanice lokálky (pracovně „Libeň dolní“), Odbočka Skály, fiktivní areál „vlečka ČKD“ a nádraží skryté. Hrubá stavba kolejiště je vytvořena na dřevěných rámech, traťové a staniční pláně pak z MDF desek. Základem krajiny je tradičně pěnový polystyren, finální povrchy jsou tvořeny kombinací fóliáží, posypů i jiných materiálů. Skutečnou ozdobou kolejiště se staly stavby z dílny Mistra Suchana – staniční budova a obě stavědla ve Vysočanech a služebna Odbočky Skály.

Provoz na kolejišti je zabezpečen kombinací digitálního systému Lenz a programu ModelJOP. Řízení jízdy vlaků probíhá v současnosti s pomocí programu ModelJOP  a ovladačů Lenz. Zabezpečovací zařízení staniční a traťové je ovládáno programem ModelJOP, vycházejícím ze zásad  ´Jednotného obslužného pracoviště´, používaného ve skutečném železničním provozu, s kontrolou volnosti a obsazení úseků kolejovými obvody. V současné době již lze stavět většinu vlakových i posunových cest, není ještě dokončeno zapojení návěstních systémů. Ve fázi přípravy je výstavba trolejového vedení.

Jak již název podstránky napovídá, jedná se z hlediska komplexní organizace o značně náročnou záležitost. V současné době probíhá inovace a aktualizace stávajícího kolejiště po stránce nejen vzhledové, ale i konstrukční a provozně–funkční. Pokud vše půjde podle plánu, budeme se snažit Vás s výsledky průběžně seznamovat.

Modelové kolejiště se nachází v bývalé provozní budově žst. Roztoky u Prahy, která byla vystavěna v 80. letech minulého století ve slohu socialistického prefabrikovaného „funkčního“ realismu. Její tvar kvádru a světlešedá barevnost je kontrapunktem původní historické zdobné a střízlivě vkusně barevné budově v secesním slohu, kam byla po rozsáhlé rekonstrukci tratě a přilehlých částí a funkčních celků zpět přenesena viditelná část provozu. Díky těmto pozitivním změnám a vstřícnosti souvisejících institucí tak KŽM nalezl své působiště v části prostor této světlešedé budovy.

Základní technické údaje:

Velikost: H0 (1:87)

Epocha: IV/V

Plocha: cca 30m2

Systém: DCC Lenz + SW ModelJOP (Marathon model Brno)

Kolejivo: PECO, code100

 

Total Page Visits: 4283 - Today Page Visits: 1