z našeho kolejiště…

Dne 9. března se konala výstava zaměřena na :          Ex-rakouské osobní vozy na českých kolejích.

Park osobních vozů Rakouských spolkových drah po druhé světové válce byl postupně obnovován vagóny, vyráběnými rakouským průmyslem. Začátkem 80 – tých let minulého století se vozidlový park ÖBB při inovaci osobních vozů orientoval na vozy pro vnitrostátní provoz (provozní režim 50) a vozy pro mezinárodní provoz (provozní režim 51 a výše). Popsaný stav ukázal, že ÖBB mají sice vyřešenou oblast projektů a dodávek vozů režimu 50 (nakoupená licence od švýcarské firmy SCHLIERN a výrobu v Rakousku), avšak v mezinárodní dopravě se ukázala obrovská propast mezi stavem doma a venku v zahraničí.

Proto bylo přikročeno k radikálnímu nákupu nových osobních vozů pro mezinárodní provoz. Od roku 1977 se postupně zde objevují vozy typu Z, první stovku vozů dodali různí evropští výrobci ze  sdružení EUROFIMA.

 Projekt těchto vozů byl mezinárodně vypracován tak, že do půdorysu, který byl ohraničen obdélníkem 26, 4 x 2, 85 m se doprojektovaly interiéry vozů A, B, AB, BR, WR a D. Vozy měly již většinou tlakové větrání, postupně byly vybavovány klimatizacemi. Jejich projekt byl realizován pro rychlost 200 km/h, avšak z důvodu dalšího technického vybavení / na příklad Brzda / byly tyto vozy schvalovány pouze pro rychlost 160 km/h.

 

 Tomu odpovídá i označení vozů – např.: 61 81 21 – 71  116– X (kontrolní číslice)

 Číslice 7znamená max. rychlost 160 km/h včetně

 

  V rámci projektu NAT´ 91 (Neuer Austro Takt ´91) byla celá řada vozů modernizovaná (obvykle ve vlastních železničních opravnách s využitím výrobců komponentů – např.: klimatizace) na typ Z1 (plná klimatizace, tlakotěsnost skříně, zlepšení chodových vlastností podvozků SGP s dosazením tlumičů bočních kmitů atd.

  Podle rozsahu provedené modernizace byly vozy přeznačovány takto:

           61 81 21 – 91  116– X (kontrolní číslice)

  Číslice 9znamená max. rychlost 161 a výše

 

           Dále první dvě číslice se mohly změnit tak, že místo 61(tlakové větrání) byla 73(plná klimatizace a tlakotěsnost vozové skříně)

Kromě takto modernizovaných vozů byly objednány nové vozy již plně klimatizované a samozřejmě tlakotěsné. Dosud se však jednalo až na výjimky pouze o vozy s oddíly pro cestující, nikoliv velkoprostorové. Ty byly objednávány na přelomu devadesátých let podle vývoje obdobných vozů ve Francii, Německu a Itálii.

 Z těchto projektů jsou také vozy, které byly ze strany ČSD nakoupeny přímo z novovýroby od SGP, později Siemens.

  Samy železniční díly ÖBB (dnes TS – Servis) provedli také některé přestavby starších vozů původně kupátkových na velkoprostorové, jednalo se však převážně o vozy pro vnitrostátní provoz.

 Rokem 1994 se začala psát historie tzv. modulárních vozů, které můžeme vidět v zatím poslední podobě v projektu Rail Jet.Novou generaci modulárních vozů (další vývojový stupeň) bude možno přibližně do tří let spatřit jak u ÖBB, tak i u ČD.       

 Naše výstava je zaměřena jak na období, kdy vozy typu Z jezdily maximální rychlostí 160 km/h, tak i na modernizované provedení Z1. Takové vozy je možno dnes vidět u českých, rakouských a maďarských držitelů vozidel.

   Je zde také celá souprava plně klimatizovaných a tlakotěsných vozů SGP ( později Siemens), dodaných k ČSD přímo z novovýroby.

   Modulární stavbu představuje souprava Rail Jet ve verzi V Comfort.

 

 

© Ing. Jaromír KOZINKA 03. 2019 pro KŽMR

 

Total Page Visits: 3023 - Today Page Visits: 2